Daugavpils medicīnas koledža  
 
  RU   ENG 

      AKTUALITĀTES

 Aktualitātes
 Par koledžu

 Tālākizglītība
 Dokumenti
 Fotogalerija
 Publiskie iepirkumi
 Projekti
 Partneri
 Nozares politika
 Sabiedrības
 līdzdalība
 Budžets
 Maksas pakalpojumi
 Bibliotēka
 Vakances
 Kontakti
 


 

 

 

 

                    
 

   Prakse Polijā (Gyžycko)

   Mūsu prakse notika nelielā pilsētā Gizicko, Polija. Tika piedāvātas vairākas medicīnas prakses vietas, kur mēs pielitojām savas zināšanas, un arī vārējam apmainīties ar medicīnas personālu darba pieredzē.

   Viena no piedāvātajām vietām bija veco ļaužu aprūpes nams (Dom Pomocy Spotecznej), kur mēs vārējām pielietot savas geriatrijas zināšanas un komunikabilitāti ar veciem cilvēkiem, otrā prakses vieta bija Bērnu dienas stacionārs ar psihiski emocionālās uzvedības traucējumiem (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), kur novērojām mākslas terapiju un fizioterapiju. Trešā vieta bija nams, kur cilvēki bija ar ierobežotām vajadzībām (Zaklad Aktywnosci Zawodowej), tur mēs novērojām slingo terapiju un veicām medicīnas māsas manipulācijas. Pēdējā vieta, kur notika prakse, bija skola (Szkola Policealna im. Hanny Chrzanowskiej), tur apmeklējām lekcijas -  pirmā palīdzība, pacienta stacionārā un mājas aprūpe.
   Polijā mēs iepazināmies ar jaunām aprūpes metodēm, ieguvām jaunas zināšanas un arī jaunus draugus.

                             Sagatavoja: Evita Gžibovska
 

   Studijas ERASMUS programmas ietvaros Polijā

   ERASMUS programmas ietvaros mums tika piedāvāta iespēja  ceturto macību semestri mācīties Nisas pilsētā (Nysa), Polijā.
   Nisa piedāvā daudz iespēju studentiem gan izglītības jomā (lieliskās telpas mācību daļā, mūsdienīga pieeja mācībām, ļoti laba bibliotēka),  gan  izklaides jomā

 (daudz pasākumu, kas vērsti uz studentu saliedētību, iesaistīšanu projektos).
   Mācības noritēja mūsdienīgās plašās telpās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un metodes. Mums tika piedāvāta iespēja apmeklēt jebkuras lekcijas un seminārus, Praktiskās iemaņas apguvām Nisas slimnīcas nodaļās. Slimnīcas personāls palīdzēja adaptēties un iedrošināja veikt dažādas procedūras un manipulācijas. Būtu vērts pieminēt pasākumu “Cooking Day”. Pasākuma laikā katras valsts pārstāvjiem vajadzēja sagatavot un uzcienāt visus dalībniekus ar savai valstij raksturīgo: otro ēdienu un desertu. Tas deva iespēju prezentēt savas valsts kulināro mantojumu, ka arī prezentēt pasākuma laikā savu mācību iestādi un valsti. Pasākumā piedalījās ERASMUS studenti no Polijas, Latvijas, Turcijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Čehijas un Ukrainas, un viss pasākums noritēja draudzīgā atmosfērā.
   Brauciena laikā guvām vērtīgu pieredzi un iepazinām jaunus draugus. Mums tika piedāvāta lieliskā iespēja iepazīt mums agrāk nezināmu kultūru un iemācīties poļu valodas pamatus, ka arī dalīties ar jauniem draugiem ar savas valsts tradīcijām un kultūru, un uzzināt par citu ERASMUS studentu valsts kultūru.

                             Sagatavoja: Marina Paškova
 

   Prakse veco ļaužu pansionātā Polijā (Gyžycko)

   Prakses vieta - „Dom Pomocy Spolezny”. PStudentus uzņēma mīļi un sirsnīgi gan direktore, gan pansionāta darbinieki.

  Guvām mācību, ka tikai ar mīlestību un sapratni pret vecu cilvēku, var panākt viņa uzticību. Veicām dažādas manipulācijas, kā piemēram, bārdas skūšana, veca cilvēka vannošana, matu griešana, gultas klāšana... un galu galā vienkārši veidojām labu psiholoģisko kontaktu. Piedalījāmies mūzikas terapijas nodarbībās, kur vecie cilvēki varēja piedalīties dažādās aktivitātēs un arī iesaistīja mūs.

                             Sagatavoja: Olita Jakovele
 

   Prakse Vācijā (Magdeburga)

   Vācija ir viena no attīstītākajām valstīm medicīnas aprūpes jomā. Mana prakses vieta – Magdeburga. Prakse man deva iespēju iepazīties ar citu, atšķirīgu medicīnas  jomas  valsts  stratēģiju,  pielietot  praksē

dažādu vēl neredzētu modernu tehnisko aprīkojumu, iegūt jaunus draugus savā profesijā. Rekomendēju arī citiem izmantot šo lielisko iespēju – praksi ārvalstīs, jo tā paplašina redzesloku un dod jaunas gan teorētiskās gan praktiskās zināšanas!

                             Sagatavoja: Sergejs Grigorovičs
 

   Prakse Lietuvā (Utena)

   Bijām praksē Lietuvā, pilsētā – Utenā (Utenos ligoninė). Iepazinām slimnīcas struktūru, bet vairāk laiku pavadījām ķirurģijas nodaļā.

   Šeit pielietojām savas zināšanas, patstāvīgi veicām i/m, i/v, s/c injekcijas, ka arī strādājām ar infūzijām. Pielietojām praksē desmurģijas zināšanas, kā arī veicām antropometriju. Izglītojām un sagatavojām pacientu pirms operācijas, operācijas laikā asistējām, pēc operācijas novērojām pacienta stāvokli. Ieguvām daudz jaunu praktisko un teorētisko zināšanu, pateicoties ārstam Raimundas Leipus. Bijām arī rehabilitācijas centrā. Paldies par brīnišķīgo praksē pavadīto laiku mūsu koledžas vadībai!

                         Sagatavoja: Irina Fiļipova, Marija Linkeviča, Aljona Dunai
 

   

     

Pirmā līmeņa
profesionālā augstākā
izglītība
Studiju programmas

 
 

Māszinības

 

Ārstniecība
 
Sociālā aprūpe
 
Sociālā rehabilitācija
 
 

Arodizglītības
studiju programma

 
 

Māszinības

  

 

     
 

© Daugavpils medicīnas koledža